Glucient SR 750mg sustained-release tablets

Ferron Par Pharmaceuticals

Composition

Metformin HCL750 mg

Each Pack Contains

2 blisters of 15 sustained-release tablets

Dosage Form

sustained-release tablet

Dosage formTablet; coated; sustained-release

Flavor

None

W.H.O. Classification

A10B

Available In

The Netherlands

Warning

Alcohol

NOT RECOMMENDEDThis item should not be used with alcohol.

Machinery

CAUTIONThis item may not be safe for use while operating heavy machinery. Use with caution and after consultation with your doctor.

Pregnancy

NOT RECOMMENDEDThis item is not safe for use during pregnancy.

Lactation

NOT RECOMMENDEDThis item is not safe for use during lactation.

Indication

Glucient SR bevat de werkzame slot metforminehydrochloride, die behoort tot een groep geneesmiddelen die biguaniden warden genoemd. Deze geneesmiddelen warden gebruikt in de behandeling van diabetes omdat ze zorgen voor een juiste hoeveelheid suiker in het bloed.

Glucient SR wordt gebruikt bij patienten die een bepaalde soort diabetes hebben die 'niet-insulineafhankelijke diabetes' of 'diabetes mellitus type-2' wordt genoemd. Dit middel wordt vooral gebruikt bij patienten met overgewicht, wanneer een dieet en lichaamsbeweging alleen niet voldoende waren om de bloed­glucose (hoeveelheid suiker in het bloed) onder controle te krijgen. Dit middel kan worden gebruikt zonder andere genees­middelen of in combinatie met andere orale antidiabetica (middelen voor de behandeling van diabetes die u via de mond inneemt) of met insuline (hormoon voor de behandeling van diabetes).

Glucient is een geneesmiddel met verlengde afgifte. Dit betekent dat het middel verspreid over een langere periode in uw lichaam terechtkomt dan bij een geneesmiddel met onmiddellijke afgifte.

Dosage

18 YEARS OLD AND ABOVE
Uw arts kan Glucient SR voorschrijven om als enig middel te gebruiken of in combinatie met andere orale geneesmid­delen tegen diabetes of met insuline.
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Slik de tabletten heel door met een glas water en kauw er niet op. Gewoonlijk zal de behandeling starten met 500 milligram Glucient SR per dag. Nadal u Glucient SR ongeveer 2 weken heeft ingenomen, kan uw arts uw bloedsuiker meten en de dosis aanpassen. De maximale dagelijkse dosis is 2000 milligram Glucient SR per dag.
Normaal gesproken moet u de tabletten eenmaal per dag innemen, bij het avondeten.
In sommige gevallen kan uw arts u adviseren om de tabletten tweemaal per dag in te nemen. Neem de tabletten altijd met voedsel in.
Als u nierproblemen heeft, kan het nodig zijn dat uw arts een lagere dosis voorschrijft.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Als u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen hoeft u zich geen zorgen te maken, maar als u ongewone verschijnselen krijgt, neem dan contact op met uw arts. Als de overdosering groot is, is de kans groter dat lactaatacidose optreedt en dit is een medische noodsituatie die in het ziekenhuis behandeld moet worden (zie ook rubriek 4. 'Mogelijke bijwerkingen').
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Als u een dosis vergeten bent, neem deze dan in met wat voedsel zodra u eraan denkt.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.